Dodatek węglowy

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

WAŻNA INFORMACJA

DODATEK WĘGLOWY

 

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe     i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem  w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła – mogą ubiegać się o dodatek węglowy.

 

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

 

W przypadku gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 26, w sytuacji, o której mowa w art. 2 ust. 3c i 15g tej ustawy, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

 

 

CZCIONKI
KONTRAST