Światełko Pokoju

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Dnia 21 grudnia 2022 roku Seniorzy wzięli udział w niezwykłej uroczystości jakim jest Ceremonia Przekazania Światełka Pokoju przez XVI Drużynę Harcerską „Tajemnica” z drużynową Anną Trochanowską. „Światło dla Ciebie” to hasło tegorocznej edycji. Przesłaniem Światełka Pokoju jest poświadczenie wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami. Niosąc lampion ze światłem pokoju Harcerze dzielą się dobrą nowiną i niosą najpiękniejsze wartości jakimi są pokój i braterstwo.
Dziękujemy Harcerzom za dostarczenie płomienia pokoju, tak bardzo potrzebnego w czasie wojny.

CZCIONKI
KONTRAST