Bank żywności

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Dnia 26 czerwca 2020 r. będzie wydawana żywność w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przy ul. Sikorskiego 48, w godzinach od 8.00 do 11.00.

CZCIONKI
KONTRAST