Wsparcie dla rodzin

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Głogowie oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie:

Wsparcie rodziny w środowisku opiera się głównie na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, w którą włączane mogą być inne wzmacniające i wspierające formy pomocy. Udzielając wsparcia w zakresie indywidualnych problemów kierujemy się  zasobami i możliwościami osoby lub rodziny.

Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym Jej udziale oraz z poszanowaniem Jej prawa do samostanowienia.

Oferujemy wsparcie specjalistyczne indywidualne oraz grupowe:  udział w grupach edukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze oraz grupach wsparcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Głogów, Sikorskiego 4,  tel. 76 7276 557

CZCIONKI
KONTRAST