Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Statut Ośrodka

Statut Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie 2017

Statu MOPS Głogów 2017

Statut Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie 2010 (wersje poprzednie)

Statut MOPS Głogów 2010
 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25.06.2013r.
 Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25.03.2014r.

CZCIONKI
KONTRAST