Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Kierownicy działów

Dział Finansowo – Księgowy
Główny księgowy – mgr Karolina Młynarczyk, tel. (76) 7276-502
Z-ca głównego księgowego – mgr Anna Kwolek, tel. (76) 7276-502

Dział Pomocy Społecznej
Z-ca dyrektora – mgr Sylwia Pańczyk, tel. (76) 7276-500

Dział Świadczeń Rodzinnych
Kierownik – mgr Mirela Procanyn, tel. (76) 7276-510
Z-ca kierownika – mgr Agnieszka Kupczyńska, tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik – inż. Piotr Szponar, tel. (76) 7276-550

DOM DZIENNEGO POBYTU
UL Słowiańska 28
Kierownik – mgr Agnieszka Dyk, tel.(76) 7276-570, 7276-571

CZCIONKI
KONTRAST