Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Ważne adresy

INFOLINIA:

112 – Europejski numer alarmowy
116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
0800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0801-12-00-02 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy „Niebieska linia”
0800-10-00-22 – Bezpłatna Infolinia dot. Osób Bezdomnych
0800-49-34-94 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
0800-16-60-79 – Całodobowa Bezpłatnia Infolinia o Placówkach Pomocy

0800-53-33-35 – Bezpłatna Infolinia PFRON
0801-04-40-44 – Automatyczny Telefoniczny System Informacyjny ZUS
0800-80-08-00 – Bezpłatna Infolinia dla Konsumentów
0801-64-67-19 – Informatorium z Infolinią na temat Organizacji Pozarządowych

JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE dla BEZDOMNYCH:

Kuchnia Brata Alberta – 50 posiłków dziennie
67-200 Głogów, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 076 833 88 75
Parafia rzym.-kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jadłodajnia – 30 posiłków dziennie
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 23, tel. 076 834 26 82
Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Klemensa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 60 miejsc
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 50, tel. 076 833 35 00
MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Noclegownia im. Brata Alberta – 6 miejsc dla mężczyzn (dod. 3) (za skierowaniem MOPS)
67-200 Głogów, ul. Legnicka 3, tel. 076 727 47 00, 076 727 47 705
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień

Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny – 80 miejsc dla mężczyzn
67-231 Żukowice 139, tel. 076 831 43 88
Fundacja Instytut Św. Brata Alberta
Parafia rzym.-kat. p.w. Miłosierdzia Bożego
67-200 Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1, tel./fax 0-76/ 831 38 50

WAŻNE STRONY:

 1. Cisi Pracownicy Krzyża
 2. Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie
 3. Dom Dziennego Pobytu w Głogowie
 4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie
  Głogów, ul. Norwida 3
  – tel./fax (076) 834- 13- 66
 5. Dom Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy w Głogowie
 7. Głogowskie Stowrzyszenie „Brak Granic”
  Głogów, Sikorskiego 4
  tel. (76) 7276533
  fax (76) 7276501
 8. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 9. Miejski Ośrodek Profilaktyki w Głogowie
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Głogowie
 11. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 13. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie
 15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A Jutro?
  Głogów, Strumykowa 3
  tel./fax (76) 834 26 78
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Głogowie
 17. Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie
 18. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Powiecie Głogowskim
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
 20. Starostwo Powiatowe w Głogowie
 21. Urząd Miasta Głogów
 22. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 23. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 24. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Empatia
 25. Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
 26. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 27. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 29. Caritas
 30. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 31. Portal dla Osób z Niepełnosprawnością
 32. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 33. Chrondziecko.pl
 34. Dziecko w Sieci
 35. Fundacja Dzieci Niczyje
 36. Fundacja Kidprotect.pl
CZCIONKI
KONTRAST