Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Rozwadowski, email: iodo@archiwalna.mops.glogow.pl
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Piotr Leśniewicz, email: iodo@archiwalna.mops.glogow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych (format PDF)

CZCIONKI
KONTRAST