Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Wolontariat

1. Co to jest wolontariat

WOLONTARIAT – dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie

Dziś wolontariat to nie tylko pomoc bliźniemu, to również doskonała okazja, by podnieść kwalifikacje, spełniać swoje marzenia, by mieć odskocznię od codziennych spraw. Pamiętajmy, że wolontariat może też być pierwszym krokiem na rynek pracy. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o głębszych korzyściach niematerialnych – wiele osób pytanych o to, co daje im wolontariat, odpowiada: satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, odwdzięczenia się, poczucie, że jest się potrzebnym. I to jest chyba w wolontariacie najważniejsze.

2. Idea wolontariatu

Idea wolontariatu jest odpowiedzią na potrzeby osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z różnymi problemami. Są to zarówno osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, a także rodzice dzieci, którym niezbędne jest udzielenie pomocy w formie np. korepetycji.

3. Prawo a wolontariat

Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593) – art. 81 pkt 9 ustawy wskazuje na możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

4. Znajdź wolontariusza

Potrzebujesz pomocy przyjdź lub zadzwoń!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 4 67-200 Głogów
tel. 076 72 76 500
e- mail: poczta@archiwalna.mops.glogow.pl

Opiekun Wolontariatu: Joanna Pawłowska
Telefon kontaktowy: 76/ 7276531

5. Zostań wolontariuszem

Jeśli masz czas i chcesz pomóc innym wypełnij poniższą ankietę i przyjdź do MOPS w Głogowie

Pobierz ankietę (format PDF)

CZCIONKI
KONTRAST