Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

KOMUNIKAT

Klienci Działu Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dostarczenie numeru rachunku konta bankowego w formie wydruku (osobistego bądź też wskazanie nr konta osoby upoważnionej). Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia nr konta bankowego przyznane świadczenia będą dokonywane przekazem pocztowym co znacznie wydłuży termin otrzymania wypłat przyznanych świadczeń.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI,KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów z pobieranych świadczeń
Zaświadczenie o wysokości dochodów
Rachunek bankowy do wnoszenia opłaty skarbowej za zaświadczenie

2. Oświadczenie
Oświadczenie

3. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
Wniosek o przyznanie pomocy społecznej

4. Oświadczenie – Złożone na wniosek strony
Oświadczenie – Złożone na wniosek strony

5. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

6. Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie o stanie majątkowym

7. Zaświadczenie lekarskie w celu przyznania usług opiekuńczych
Zaświadczenie lekarskie w celu przyznania usług opiekuńczych

CZCIONKI
KONTRAST