Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KONTAKT TELEFONICZNY

76 7276 - 500


FAX

76 7276 - 501


KONTAKT E-MAIL
poczta@mops.glogow.pl

ADRES URZĘDU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

Dyrektor ośrodka
mgr Karina Taudul

Zastępca dyrektora
mgr Sylwia Pańczyk

DOM DZIENNEGO POBYTU

KONTAKT TELEFONICZNY

76 7276 - 571


FAX

76 7276 - 570


KONTAKT E-MAIL
poczta@ddp.mops.glogow.pl

ADRES URZĘDU
Dom Dziennego Pobytu "Cicha Przystań"
ul. Słowiańska 28, 67-200 Głogów

Kierownik
mgr Agnieszka Dyk

Kierownicy działów

Dział Finansowo - Księgowy
Główny księgowy - mgr Karolina Młynarczyk, tel. (76) 7276-502
Z-ca głównego księgowego - mgr Anna Kwolek, tel. (76) 7276-502
Dział Pomocy Społecznej
Z-ca dyrektora - mgr Sylwia Pańczyk, tel. (76) 7276-500
Dział Świadczeń Rodzinnych
Kierownik - mgr Mirela Procanyn, tel. (76) 7276-510
Z-ca kierownika - mgr Agnieszka Kupczyńska, tel. (76) 7276-512
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik - inż. Piotr Szponar, tel. (76) 7276-550
Dom Dziennego Pobytu
ul. Słowiańska 28
Kierownik - mgr Agnieszka Dyk, tel.(76) 7276-570, 7276-571

FORMULARZ KONTAKTOWY


Informacja o przetwarzaniu danych - kliknij
Koordynatorzy zespołów ds. pomocy społecznej

Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej
Zajmuje się kierowaniem osób do domów pomocy społecznej oraz prowadzeniem postępowań wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt członków rodziny w dps. oraz kierowaniem do Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.
mgr Marzena Śliwińska, tel. (76) 7276-527
Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 i nr 2.
Zespół pracowników socjalnych zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu pobytu osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych, posiłków w szkołach, przedszkolach, kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)
mgr Karolina Błaszak, tel. (76) 7276-535
mgr Anna Walczak, tel. (76) 7276-535
Zespół ds. Usług Opiekuńczych
Zajmuje się przyznawaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom niesamodzielnym.
mgr Wioletta Siennicka, tel. (76) 7276-527
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Zajmuje się prowadzeniem pracy socjalnej w środowiskach rodzin niewydolnych wychowawczo, współpracuje z asystentami rodzinnymi oraz prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla rodzin.
mgr Ewelina Nowak, tel. (76) 7276-557
Zespół ds. Przemocy i Uzależnień
Zespół realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikające z Procedury „Niebieskich Kart” oraz podejmowaniem działań pomocowych wobec osób uzależnionych.
mgr Justyna Baczyńska, tel. (76) 7276-534
Zespół ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Zajmuje się wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej (stypendiów i zasiłków szkolnych), rozliczeniami świadczeń przyznanych świadczeniobiorcom do realizacji w innych jednostkach, placówkach (refundacje, rozliczenia należności)
mgr Ewa Czyż, tel. (76) 7276-552

Dział Świadczeń Rodzinnych

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 15:00 w sali obsługi klienta, pok. nr 29, I piętro
czwartek - NIECZYNNE
tel. (76) 7276503 ustalenie uprawnień
tel. (76) 7276511 ustalenie uprawnień
tel. (76) 7276512 ustalenie uprawnień
tel. (76) 7276513 windykacja świadczeń, fundusz alimentacyjny, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
tel. (76) 7276517 sala obsługi klienta

MAPA DOJAZDOWA

 
Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

CZCIONKI
KONTRAST