Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Informacje do pobrania:

Informator (format PDF)

Oświadczenie dla obywatela UA (format DOC)

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (format DOC)

 

Ważne dane kontaktowe

do pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (do użytku służbowego przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i urzędów wojewódzkich)

Dedykowana skrzynka email w przypadku pytań: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl.

Osoby do kontaktu (w godz. 9.00 – 15.00):

Anna Prekurat – główny specjalista, tel. 22 6611480 – świadczenie 300 zł, zasiłki z pomocy społecznej

Marzena Bobrowicz – Naczelnik Wydziału, tel. 22 6611283 – świadczenie 300 zł, zasiłki z pomocy społecznej

Magdalena Zielińska – Naczelnik Wydziału, tel. 22 661 1407 – usługi z zakresu pomocy społecznej

Aneta Kowalska – Naczelnik Wydziału, tel. 2 661 1298 – posiłki, pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych

Magdalena Kraszewska – starszy specjalista, tel. 22 661 1305 – posiłki, pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych

Barbara Leśniewska – Naczelnik Wydziału, tel. 22 661 1482 – budżet i środki z Funduszu Pomocy

Paulina Babis – główny specjalista,  tel. 22 661 1703 – legalność pobytu w kontekście uprawnień do pomocy społecznej (tytuły pobytowe cudzoziemców)

Olga Richter – główny specjalista, tel. 22 6611402 – Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Elżbieta Przybyszewska-Szczęsny – Naczelnik wydziału, tel. 22 6611315 – Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

CZCIONKI
KONTRAST